شبکه فشار متوسط مسیر جاده مجن در شهرستان شاهرود بهینه سازی شد

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

بااجرای رزمایش خدمت متعالی ،  هفت هزارمتر شبکه 20 کیلوولت مسیر جاده مجن در شهرستان شاهرود بهسازی شد.

مدیر امور برق بسطام با عنوان این مطلب گفت: این رزمایش باحضور چهارگروه اجرائی از برق شاهرود، میامی و بسطام و متشکل از32 نفر عملیاتی گردیده است.

سید حمیدرضا موسوی بیان داشت: از اهداف بارز این عملیات  می توان به رفع عیوب خطوط و کاهش خطاهای گذرا در شبکه فشار متوسط این منطقه اشاره نمود.

وی یادآور شد: کابلی نمودن کامل ارتباطات شش دستگاه ترانس و چهار مورد جمپرهای مسیر خط و تبدیل میله مقره های پایه کوتاه به پایه بلند و راس تیری، از جمله اقدامات به عمل آمده در این رزمایش محسوب می شود.

وی اضافه کرد: تعویض دو دستگاه برقگیر معیوب، 12 عدد مقره معیوب و یک اصله پایه برق فرسوده و همچنین آچارکشی ارتباطات و اتصالات سست شبکه ، از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این طرح جهادی-ضربتی  به شمار می رود.

گروه خبر: