شبکه فاضلاب مبارکه آماده بهره‌برداری شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 25, 1398
تکمیل شبکه فاضلاب مبارکه با بیش از ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: طی 22 سال از سال‌های 70 تا 92، (قبل از انعقاد قرارداد بیع متقابل میان شرکت فولاد مبارکه و شرکت آبفا استان اصفهان) حدود 150 کیلومتر لوله‌گذاری شبکه فاضلاب در شهر مبارکه اجرا شد این در حالی است که از سال 92 تا پایان سال 97، در این شهر 155 کیلومتر شبکه فاضلاب عملیاتی شد.

مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در شهر مبارکه با بیش از 99 درصد پیشرفت فیزیکی آماده بهره‌برداری است فقط حدود 3 کیلومتر تا تکمیل شبکه فاضلاب شهر مبارکه باقی مانده است.

وی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در شهر مبارکه از سال 70 تا سال 92 اعلام کرد: طی 22 سال با اجرای 80 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر مبارکه و 70 کیلومتر در محله صفائیه مبارکه اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه تنها حدود 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند بیان کرد: اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه‌گذاری شرکت فولاد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان سال 97 بیش از 45 کیلومتر شبکه فاضلاب در این شهر اجرا شد.

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه اجرای شبکه فاضلاب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل شدن است خاطرنشان ساخت: با اجرای حدود 4 کیلومتر باقیمانده شبکه فاضلاب شهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم در آینده نزدیک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرارداد الحاقیه بیع متقابل میان شرکت فولاد مبارکه و آبفا استان اصفهان به‌منظور اجرای شبکه فاضلاب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان سال 97 بیش از 45 کیلومتر شبکه در زیباشهر اجرا شد که بیانگر پیشرفت 78 درصدی است و نیز در شهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه هستیم.

گروه خبر: