شبكه برق اهواز بالاترين چگالي بار را در سطح كشور دارد

Printer-friendly version
پنجشنبه, آذر 15, 1397
شركت دراستفاده ازسيستم كنترل هوشمند و مديريت بارعملكرد بسيارخوبي داشته است.

شبكه برق اهواز بالاترين چگالي بار را در سطح كشور دارد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز گفت: اين شركت با 2600 مگاوات بار بدون صنايع فولاد و نفت، به اندازه مجموع بار دوكلانشهربزرگ كشور است و به نسبت شهر مشهدبا يك ميليون و پانصدهزار مشترك، تعداد 580هزار مشترك داردولي بالاترين چگالي بار در سطح كشور را دارد.

  به گزارش روابط عمومي توزيع اهواز، مديرعامل اين شركت گفت: اين شركت با 2600 مگاوات بار بدون صنايع فولاد و نفت، به اندازه مجموع بار دوكلانشهربزرگ كشور است و به نسبت شهر مشهدبا يك ميليون و پانصدهزار مشترك، تعداد 580هزار مشترك داردولي بالاترين چگالي بار در سطح كشور را دارد.

   دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه بهره برداري شبكه توزيع كه با حضور مهندس معين پور دبير كميته اقتصاد مقاومتي توانير و مهندس مدقق مشاور مديرعامل توانير در طرح فهام در سالن جلسات ستاد  اين شركت برگزار شد.

   مديرعامل برق اهواز در اين جلسه بيان داشت: ميزان بار شبكه برق اهواز به تنهايي به اندازه دو كلانشهر بزرگ كشور است و بالاترين ميزان چگالي بار را داشته و البته مشكلات زيادي دارد و به عنوان مثال در تابستان سال جاري شاهد بوديم دريكي از فيدرهاي شبكه 750آمپر جريان از هر يك سيم آن عبور مي كرد.

  حسن كريمي در دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه بهره برداري شبكه توزيع همچنين اظهار داشت:  در بحران سال 95 به دليل وابستگي كليه خدمات شهري به برق متاسفانه شاهد بوديم با بروز حادثه و قطع برق عملا آب شرب شهروندان نيز قطع گرديد كه اين مهم نشان از اهميت برق و لزوم توجه ويژه به اين خدمت مهم در استان خوزستان دارد كه عملا حكم اكسيژن براي مردم ايفا مي كند.

  رئيس هئيت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهوازهمچنين اظهار داشت: در اين كلانشهر پست هائي 200مگاواتي داريم كه در صورت بروز اشكال عملا امكان مانور روي آنها وجود ندارد، به همين دليل  برق اين شهر را نبايد با منطقه اي ديگر در كشور مقايسه كرد زيرا اين شبكه توزيع برق اهواز بدون شك بدترين وضعيت را دركشور دارد زيرا در تمام شهرهاي بالاي دويست هزار نفر حداقل بافت مركزي شهر زميني است.و از طرف ديگر در اين شهر هيچ فيدري نداريم كه در تابستان فيدر مجاور را تامين كند

حسن كريمي در پايان با اشاره به سختي كارروي شبكه در تابستان  اظهار داشت: در 9 ماه از سال ايين شهر گرماي شديدي دارد و وقتي دماي محيط در تابستان50درجه باشد دماي سيم 80درجه است كه هيچ دستكش ايمني ياراي تحمل اين دما را ندارد و عليرغم همه اينها مشكلات موجود در اين كلانشهر مردمي شريف و فهيم و با سعه صدر حضور دارند كه در تمام مدت بحران و انجام ديگر خدمات همواره ياريگر ما بودند.

عملكرد بسيار خوب توزيع برق اهواز در هوشمندسازي شبكه و مديريت بار

مشاور مديرعامل در طرح فهام شركت توانير گفت: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار عملكرد بسيار خوبي داشته است.

مشاور مديرعامل در طرح فهام شركت توانير گفت: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار عملكرد بسيار خوبي داشته است.

هادي مدقق در حاشيه دومين جلسه كارگروه كاربرد فهام در حوزه بهره برداري شبكه توزيع برق كه در سالن جلسات اين شركت برگزار شد، اظهار كرد: شركت توزيع برق اهواز در استفاده از سيستم كنترل هوشمند و مديريت بار و همچنين اجراي طرح فهام عملكرد بسيار خوبي داشته است.

مشاور مديرعامل شركت توانير با بيان اينكه مديريت بار، تقاضا براي برق را در زمان اوج مصرف كاهش مي دهد، افزود: اين امر  علاوه بر كاهش تقاضا، مي تواند به نوبه خود هزينه ها را نيز با از بين بردن نياز به نيروگاه هاي برق كاهش دهد.

وي با اشاره به اينكه هوشمندسازي و اتوماسيون شبكه توزيع برق براي كل كشور برنامه ريزي شده است، اظهار كرد: شركت هاي توزيع برق اهواز و خوزستان از ابتدا به عنوان پايلوت طرح هوشمندسازي معرفي شدند و به همين منظور از واحد مركز كنترل و پايش شركت توزيع برق اهواز بازديد مي كنيم.

مدقق در تشريح اهداف اجراي اين طرح، عنوان كرد: اجراي پايلوت اين پروژه در راستاي رفع نيازهاي فناورانه بخشي از صنعت برق كشور، تحقق تأمين تجهيزات و ارائه خدمات مورد نياز شركت هاي توزيع برق با استفاده از توان دانشي و توليد داخلي بوده است.

مدير طرح فهام شركت توانير اظهار كرد: كاهش تلفات شبكه و خاموشي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي از طريق استفاده از منابع مختلف انرژي مانند مديريت مصرف با استفاده از وسايل اندازه گيري هوشمند، افزايش كيفيت برق و استفاده بهينه از زيرساخت هاي موجود، از مزاياي اجراي اين طرح است.

مدقق در ادامه بيان كرد: با توجه به محدوديت سرمايه گذاري در صنعت برق براي ايجاد ظرفيت نيروگاه هاي لازم و ساير زيرساخت هاي متناسب با رشد بار شبكه طي سالهاي گذشته، بكارگيري روشهاي پاسخگويي بار بعنوان يكي از رويكردهاي اساسي در جهت جبران كمبود توليد به ويژه در زمانهاي پيك مصرف و مواقع بحران شبكه است.

وي با اشاره به اهداف اجراي طرح فهام گفت: فراهم شدن بستر اصلاح الگوي مصرف، امكان اعمال مديريت بار توسط بهره بردار شبكه در شرايط عادي و اضطراري، ايجاد بستر براي گسترش استفاده از توليدات پراكنده و انرژي هاي پاك و امكان پيش فروش برق و راه اندازي بازار خرده فروشي برق و همچنين بهينه كردن هزينه هاي بهره برداري و نگهداري، از جمله اهداف اجراي اين طرح است.

مشاور مديرعامل شركت توانير در پايان با بيان اينكه سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند، تلفيقي از حوزه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات با مهندسي قدرت است، افزود: تحقق اهداف، خواسته ها و انتظارات كليه ذينفعان به همراه پياده سازي بهينه اين زيرساخت از جنبه هاي فني و اقتصادي، نيازمند نگرشي جامع و سيستماتيك است.

گروه خبر: