سه کيلومتر شبکه توزيع برق مناطق صعب العبور جاده قره پشتلو بهسازي شد

Printer-friendly version
يكشنبه, آذر 10, 1398
باهمت پرسنل اموربرق غرب شهرستان زنجان

به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان ، همزمان با نزديک شدن به فصل سرما و به منظور پايداري شبکه هاي توزيع برق در مناطق کوهستاني و صعب العبور ، به همت پرسنل بهره برداري و اکيپ هاي عملياتي حوزه برق غرب شهرستان زنجان نسبت به ساماندهي شبکه هاي توزيع برق جاده قره پشتلو اقدام شد.
 در اين اقدام ضربتي پرو‍‍ژه اصلاح واحداث شبکه سيم به كابل خودنگهدار روستاهاي لهرگين ، اسلام آباد و داش بلاغ از توابع قره پشتلو  بطول 3 هزار متر به بهره برداري رسيد که با اجراي اين طرح از اتصالي شبكه سيمي ، استفاده از برق غير مجاز ، سرقت شبكه فشار ضعيف و شکستگي پايه ها به ميزان قابل توجهي کاسته خواهدشد.
در اين حرکت ضربتي چهار اکيپ عملياتي متشکل از 25تن از پرسنل زبده و ماهر اموربرق غرب شهرستان زنجان با بهره گيري از نقشه هاي GIS و برنامه ريزي هاي از پيش تعيين شده در کوتاه ترين زمان ممکن و با ترسيم وضعيت بحراني؛ شبکه هاي سيمي توزيع برق را جمع آوري و با کابل خودنگهدار جايگزين کردند . گفتني است با اين اقدام پيشگيرانه شبکه هاي توزيع برق در مقابل کولاک برف ويخبندان فصل سرما در حالت پايدار خواهند ماند و مردم مناطق يادشده دچار خاموشي برق نخواهد شد.

 

گروه خبر: