سفرمدیر کل دفترمطالعات پایه منابع آب ایران به بوشهر

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 15, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر،

مدیرکل دفترمطالعات پایه منابع آب ایران درسفریک روزه به بوشهردر جلسات مدیران ومعاونین شرکت حضور یافت و گزارشی از سیمای اب استان ارائه نمود.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر،مهندس فراز رابعی غلامی اظهار داشت :درحال حاضراز16محدوده مطالعاتی استان بوشهر12محدوده ممنوعه بوده و سایرمحدوده ها ساحلی هستند که دارای منابع آب شور و لب شور هستند.

وی اضافه برداشت ازمنابع آب زیرزمینی را عامل این بحران دانست که کاهش بارندگی درسنوات گذشته به این مهم دامن زده است.

وی اضافه کرد:برای گذر ازاین بحران برنامه احیاءوتعادل بخشی وسازگاری با کم آبی ابلاغ شده که با اجرایی نمودن این برنامه ها گامهای موثری را می توان جهت کاهش تبعات ناشی ازاین بحران برداشت.

وی درخصوص بارشهای اخیر اظهارداشت:هرچند درروزهای اخیر میزان بارندگی بیش ازهرزمان بوده،ولی این به معنای جبران کسری مخازن آب زیر زمینی نخواهد بود.

رابعی غلامی ادامه داد:ازابتدای سال آبی جاری(اول مهرماه)تاکنون (14آبان)میزان بارش متوسط22/1ملیمتربوده که این میزان نسبت به وضعیت مشابه سال گذشته (صفر میلیمتر)،22/1افزایش داشته ونسبت به وضعیت بلند مدت وضعیت مشابه(6/7ملیمتر)به میزان 15/4میلیمتر و معادل 230 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیر کل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران افزود:طی سال ابی جاری 9/درصدبارش دوره آماری بلند مدت تحقق یافته است.