سرریزسدهای استان در پی بارش های مطلوب بهمن ماه

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 1, 1397
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان خبر داد:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در پی بارش های مطلوب بهمن ماه امسال، سد وشمگیر در استان سرریز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان اظهار کرد: هم اکنون در مخازن اصلی و فرعی سد وشمگیر حدود 35 میلیون متر مکعب آب وجود دارد و از روز 27 بهمن ماه سرریز از این سد آغاز شده است وهمچنان ادامه دارد.

مهندس دهقان بیان کرد: با برنامه ریزی و بهره برداری درست از ذخیره سدها می توان پیش بینی فصل زراعی خوبی برای استان گلستان داشت.

در استان گلستان 14 سد برای ذخیره آب وجود دارد.