سخنان و تقدیر رییس جمهور از وزارت نیرو

Printer-friendly version
سه شنبه, آبان 29, 1397
در مراسم بهره برداری از طرحهای زیرساختی آذربایجان غربی
گروه خبر: