سامانه تلفن گوياي برق باختر افتتاح شد

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 24, 1396
به گزارش روابط عمومي برق باختر،

فرهاد شبيهي مديرعامل اين شركت در آيين بهره برداري از سامانه تلفن گوياي شركت برق منطقه اي باختر، گفت: شركت برق منطقه اي باختر براي خدمات رساني به 2 ميليون مشترك خود برنامه هاي مدوني را تدوين كرده است.

وي افزود: مصرف كنندگان بالاي هفت مگاوات مستقيم با شركت برق منطقه اي باختر در ارتباط هستند و براي جلب رضايت اين مشتركين بايد با به روزترين تجهيزات روز دنيا خدمات رساني كرد.

شبيهي با بيان اينكه سامانه تلفن گوياي اين واحد براي نخستين بار براي پيگيري و ثبت درخواست مشتركان راه اندازي شده، بيان كرد: راه اندازي اين سامانه در راستاي رسيدگي به مشكلات مشتركان راه اندازي شده و در صورت ثبت درخواست هاي مشتركان، كار رسيدگي در اسرع وقت انجام مي پذيرد.

وي اضافه كرد: ارتباط تنگاتنگ با جامعه هدف به خصوص سرمايه گذاران نيروگاه هاي خورشيدي و بادي، مديريت مصرف و سنجش عرضه و تقاضا و دريافت انتقادات و پيشنهادات مشتركان از ديگر اهداف راه اندازي سامانه تلفن گوياي مشتركان شركت برق منطقه اي باختر است.

مهندس شبيهي بيان كرد: با توجه به اينكه شركت برق منطقه اي باختر سه استان مركزي، همدان و لرستان را در بر مي گيرد، استقرار سامانه تلفن گويا به صورت جداگانه در هريك از استان هاي لرستان و همدان نيز پيش بيني شده است.

وي افزود: شهروندان مي توانند در لحظه از شبانه روز با تلفن گوياي شركت برق منطقه اي باختر به شماره 08633402100 تماس حاصل كرده و درخواست ها، انتقادات و پيشنهادات خود را به مركز اعلام كنند.

برق منطقه اي باختر علاوه بر استان مركزي استان هاي همدان و لرستان را نيز زير پوشش خدمات خود دارد.

گروه خبر: