رونمایی از ارقام گندم و جو متحمل به شوری در استان یزد

Printer-friendly version
شنبه, ارديبهشت 28, 1398
به همت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد صورت گرفت.

به همت مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد از ارقام جدید گندم و جو متحمل به شوری با نام‌های برزگر و گلشن جهت کشت در اراضی شور کشور رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ریاست این سازمان در برنامه رونمایی از ارقام گندم و جو متحمل به شوری در محل مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه اراضی استان عمدتاً به دلیل اقلیم منطقه شور می‌باشند دستاورد جدید این مرکز را جهت بهره‌وری بهتر و افزایش درآمد کشاورزان مهم برشمرد.

سیّد جمال سجادی پور  گندم برزگر را جدیدترین رقمی برشمرد که پس از ارقام کویر، بم، سیستان، نیشابور، ارگ، افق و نارین به ارقام گندم کشور معرفی‌شده   که مطالعات و تحقیق بر روی آن از سال 82 شروع و اکنون به مرحله تکثیر و تولید رسیده است.

وی مقاومت گندم برزگر به ریزش، خوابیدگی، تحمل در برابر شوری، کیفیت آرد خوب و میانگین عملکرد 4.6 تن در هکتار را ازجمله مشخصات و مزایای آن دانست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همچنین دستاورد دیگر استان را معرفی رقم جو گلشن برشمرد و افزود این رقم بعد از ارقام افضل، خاتم و مهر چهارمین رقم جو متحمل به شوری در کشور است که تحقیقات آن از سال 85 در یزد شروع شد و در حال حاضر به نتیجه رسیده است.

سجادی پور مقاومت جو گلشن به شوری، ریزش و خوابیدگی و عملکرد 5 تن در هکتار را از مشخصات برجسته این جو بیان نمود.

برپایه این گزارش در استان یزد گندم در سطح 11 هزار هکتار و تولید 40 هزاران و جو در سطح 2900 هکتار و تولید 9 هزار تن کشت می‌شود.