روز گذشته مصرف برق نسبت به مدت مشابه در سال قبل 12.5 درصد افزایش داشته است.

Printer-friendly version
يكشنبه, شهريور 25, 1397
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار کرد: اوج مصرف برق روز شنبه 7 هزار و 33 مگاوات بوده که نسبت به 6 هزار و 712 مگاوات مدت مشابه در سال قبل 12.5 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی در خصوص دلایل افزایش مصرف برق، تصریح کرد: دمای هوا نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشدی 5 درصدی را داشته ( دما 47 درجه و رطوبت 93 درصد) و باعث افزایش مصرف برق شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با تشکر از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، بیان کرد: درست است که از پیک بحرانی مصرف برق تابستان 97 با موفقیت عبور کرده ایم اما با توجه به شرایط جوی و استمرار آن تا آخر هفته و در حالت کلی برای حفظ منابع ملی، لازم است که مردم و سازمان ها مصرف بهینه انرژی را سرلوحه کار خود قرار دهند. 

گروه خبر: