ركورد توليد برق نيروگاه سيكل تركيبي قم در آبان ماه شكست

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 5, 1397
در بيست و ششمين سال از آغاز توليد برق در نيروگاه

در بيست و ششمين سال از آغاز توليد برق در نيروگاه سيكل تركيبي قم، ركورد توليد برق در ماه هاي آبان شكست.

 

 در بيست و ششمين سال از آغاز توليد برق در نيروگاه سيكل تركيبي قم، ركورد توليد برق در ماه هاي آبان شكست. نيروگاه سيكل تركيبي قم در آبان ماه سالجاري با افزايش توليد بيش از 33 ميليون كيلووات ساعت نسبت به سال قبل و بيش از 15 ميليون كيلووات ساعت نسبت به ركورد قبلي در سال 1392، موفق به ثبت ركورد جديد در توليد برق خود در ماه هاي آبان شد.

 لازم به ذكر است توليد نيروگاه قم در آبان ماه به ميزان 407 ميليون و 137 هزار كيلووات ساعت بوده كه از اين ميزان توليد 399 ميليون و 512 هزار و 300 كيلووات ساعت آن انرژي خالص بوده كه به شبكه سراسري برق تحويل شده است. خاطرنشان مي شود همت و تلاش كاركنان در بهره برداري، نگهداري و تعميرات اصولي و به موقع، نقش موثري در تحقق اين امر ايفا نمود.

گروه خبر: