رفع محدوديت توليد انرژی در نيروگاه‌ ‌شهید سلیمی نكا

Printer-friendly version
دوشنبه, مرداد 7, 1398
درسه ماهه اول سال جاری صورت گرفت.

 نيروگاه شهيدسليمی نكا با ظرفيت 2214 مگاوات در سه ماهه اول سالجاری يك ميليارد و 668 ميليون و 683 هزار كيلووات ساعت انرژی توليد كرد.

 مهندس محسن نعمتی با اعلام اين خبر افزود: از اين ميزان توليد يك ميليارد و 593 ميليون و 224 هزار كيلووات ساعت انرژی خالص به شبكه سراسری برق كشور تحويل و حدود 15 درصد انرژی تعهدی نيروگاه طبق برنامه محقق شد.

 مديرعامل شركت مديريت تولید برق نكا با بيان اينكه حدود 90 درصد انرژی توليدی سه ماه اول در واحدهای بخاری و حدود 10 درصد در واحدهای سيكل ­تركيبی به دست آمد، به اجرای برنامه تعميراتی واحدها در اين سه ماه اشاره كرد و گفت: با توجه به عمر بالای تجهيزات و به‌منظور افزايش راندمان و رفع محدوديت­های توليد، افزايش ضريب اطمينان و پايداری توليد در تابستان، پروژه‌هایی در راستای بهسازی و بازسازی واحدها از قبيل: تعويض لوله­ های بويلر (به طول تقريبی 25 كيلومتر)، تعويض لوله­ های كندانسور (به طول تقريبی 37 كيلومتر) و كولرهای آب سرويس، تعويض بسكتهای ايرپری هيتر، نصب لوازم‌یدکی سوت بلوئر واحدهای بخار، ساخت داخل و تعويض پره‌ها و متعلقات توربوفيد پمپ توربيني، ساخت داخل و تعويض والورليف و قطعات بويلر فيدپمپ سيكل تركيبی و ... در برنامه كاری نيروگاه قرار گرفت و بر اساس هماهنگی با ديسپاچينگ ملی در زمان خروج واحدها برای انجام تعميرات اساسی و میان‌دوره‌ای به اجرا درآمد، لذا به دلیل اقدامات فوق‌برنامه تعميراتی كه در اين سه ماه انجام شد، واحدهای 1، 2 و 4 بخاری درمجموع به مدت 189 روز، واحدهای يك و دو گازی برای انجام تعميرات میان‌دوره‌ای و راه ­اندازی سيستم با سوخت دوم به مدت 138 روز و واحد بخار سيكل­ تركيبی نيز جهت انجام تعميرات میان‌دوره‌ای به مدت 54 روز از مدار خارج بودند. بدين ترتيب محدوديت­ های توليد مرتفع و توان توليد واحدهای موجود نسبت به تابستان سال گذشته حدود 42 مگاوات افزايش ­يافت.