رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و تولید آب شرب و اصلاح و توسعه شبکه آب

Printer-friendly version
دوشنبه, آبان 7, 1397
شرکت آبفای قزوین
کد : ۹۷/۱۳/۱۱۵۷۱
عنوان آگهی : رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و تولید آب شرب و اصلاح و توسعه شبکه آب
آگهی در محدوده : کشور
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای قزوین
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
محل دریافت اسناد : قزوین ، چهارراه ولیعصر ، بلوار آیت الله خامنه ای ، کوچه گلستان ۵، شماره ۴ تلفن : ۳۳۳۷۶۹۴۸
تلفن تماس : ۰۲۸۳۳۳۷۶۹۴۸
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸ بانک ملت
عنوان روزنامه : جهان اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۷