رفع بیش از 5 هزار حادثه و اتفاق در حوزه آب در شهر زنجان توسط شرکت آبفا

Printer-friendly version
دوشنبه, فروردين 27, 1397
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد:

 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اعلام کرد: در سال گذشته بیش از 5 هزار و سیصد مورد حادثه و اتفاق آب در شهر زنجان توسط شرکت آب و فاضلاب رفع شده است.

علیرضا جزء قاسمی تعداد کل حوادث رخ داده در شبکه آب و فاضلاب استان زنجان در سال 96 را بیش از 11 هزار مورد اعلام کرده و افزود: از این تعداد حادثه بیشترین مورد به ترتیب  مربوط به انشعابات با بیش از 9 هزار حادثه و شبکه توزیع با بیش از  هزار و هفتصد مورد بوده است.

وی بیشترین حوادث رخ داده در این سال را مربوط به ماه های مهر ، مرداد و شهریور اعلام کرده و افزود: شهر های زنجان ، ابهر و خرمدره به ترتیب بیشترین حوادث آب را به خود اختصاص داده اند.

جزء قاسمی همچنین افزود: در سال گذشته 655 مورد خسارت سایر ارگان ها به تاسیسات آب و فاضلاب استان ثبت شده است که در این میان سازمان های خدمات رسان ، مشترکین و پیمانکاران به ترتیب بیشترین خسارت ها را به تاسیسات آب و فاضلاب وارد کرده اند.

وی اعلام کرد:  در سال گذشته جمعاً بیش از 131 هزار تماس تلفنی توسط مرکز ارتباطات مردمی شرکت آبفای استان زنجان پاسخگویی و رسیدگی شده است که 50 هزار مورد از این تماس ها توسط سامانه پاسخ داده شده است.

جزء قاسمی بیشترین دلایل تماس با سامانه تلفنی 122 آبفای استان زنجان را قطعی آب ، اعلام شکستگی ، آب بهاء و خرید انشعاب اعلام کرد.