رسانه تصویری

کباب پز خورشیدی

یک شرکت آمریکایی کباب پز خورشیدی ساخته است. سرعت جمع آوری انرژی در این کباب پز خورشیدی ۵ برابر یک نمونه زغالی است. از آنجا که در این دستگاه از زغال استفاده نمی‌شود، می‌توان آن را در نقاط مختلف به کار برد. این کباب پز در ۱۰ دقیقه غذای مورد نظر را می‌پزد.

 

به گزارش برق نیوز

Pages