رسانه تصویری

ساخت اولین شهر شناور دنیا در اقیانوس آرام

پروژه ای که شاید در اول بلند پروازانه به نظر برسد اما دولت فرانسه بر آن پافشاری می کند، جزیره ای که حتی می تواند رشد گردشگری داشته باشد و توریست های زیادی را به خود جذب کند.

Pages