رسانه تصویری

اقدامات صورت گرفته در شهرهای آذربایجان غربی

تعمیرات شبکه فشار متوسط هوایی
مسیر روستاهای عربشاه وجداقیه
'مدیریت توزیع برق تکاب'

  

تغییر آرایش شبکه فشار متوسط هوایی 
'مدیریت توزیع برق تکاب'

برگزاری کلاس ایمنی با موضوع دستورالعمل ایمنی، مفصل و سرکابل بندی

"مدیریت توزیع برق ماکو"

شوشتر؛ شهرموزه آب

سازه های آبی شوشتر؛ سازه هایی که از روزگاران کهن هستند اما بسیار هوشمندانه ساخته شده اند. شاهکاری فنی مهندسی در جهان که در قدیم برای رونق صنعت، کشاورزی و تولید برق از نیروی آب استفاده می کردند.

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر

Pages