رسانه تصویری

شوشتر؛ شهرموزه آب

سازه های آبی شوشتر؛ سازه هایی که از روزگاران کهن هستند اما بسیار هوشمندانه ساخته شده اند. شاهکاری فنی مهندسی در جهان که در قدیم برای رونق صنعت، کشاورزی و تولید برق از نیروی آب استفاده می کردند.

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر

Pages