رسانه تصویری

تشکیل جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان با حضور فرهادی معاون فرماندار ، جعفری دادستان و دیگر اعضای این شورا ظهر روز چهارشنبه 26 دی ماه در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

Pages