رسانه تصویری

گزارش تصویری بهره برداری از پل غله زار آذرشهر

با اتمام مرمت پل غله زار که در اثر سیل فروردین ماه دو دهنه آن تخریب شده بود، با حضور معاون سیاسی استانداری آذربایجان شرقی، بهره برداری از این پل آغاز شد.  

 

Pages