ربات هایی که با جذب رطوبت هوای محیط اطراف روی زمین می خزند

Printer-friendly version
دوشنبه, بهمن 9, 1396
بدون نیاز به باتری

 محققان دانشگاه ملی سئول در کره جنوبی موفق به توسعه ربات هایی شده اند که بدون نیاز به باتری و تنها با جذب رطوبت هوای محیط اطراف روی زمین می خزند. 

گروه خبر: