راه اندازی آزمایشی مرکز پایش و مدیریت بحران منابع آب کشور

Printer-friendly version
چهارشنبه, اسفند 28, 1398
از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت

به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران، مرکز پایش و مدیریت بحران منابع آب کشور از طریق برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی با شرکتهای آب منطقه ای استانهای سیستان و بلوچستان ،ایلام، گیلان و سازمان آب و برق خوزستان و ارزیابی آخرین وضعیت منابع آب و سد ها با حضور مهندس حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

گروه خبر: