راهبری ،تعمیرونگهداری شبکه جمع آوری...

Printer-friendly version
سه شنبه, دى 18, 1397
شرکت آبفار البرز
کد : ۹۷۰۲۰
عنوان آگهی : راهبری ،تعمیرونگهداری شبکه جمع آوری،خطوط انتقال وتصفیه خانه های فاضلاب روستاهای پورکان ، سرودار، ولایترود، حسنکدر( از توابع شهرستان کرج ) و روستای دنبلید ( از توابع شهرستان طالقان)
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار البرز
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
محل دریافت اسناد : بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)
تلفن تماس : ۰۲۶۳۲۷۶۰۶۳۶
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۷۵۲۱۶۰۱۶۰۰۲
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷