دیدار مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان با فرماندار شهرستان خرمدره

Printer-friendly version
سه شنبه, آذر 16, 1395
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان زنجان:

مدیرعامل آبفای استان زنجان به همراه معاونت مهندسی و مدیران ستادی و مدیر امور آبفای خرمدره جهت عرض تبریک انتصاب فرماندار خرمدره با ایشان دیدار کردند .

در این دیدار مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان مهندس جزء قاسمی ضمن ارائه گزارش منابع آبی شهرستان خرمدره ، در خصوص مشکلات و موانعی که برای اجرای انتقال آب از تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره مواجه هستند نیز گزارشی ارائه نمود .

جزء قاسمی افزود: فاز نخست طرح آبرسانی شهرهای ابهر و خرم‌دره پیشرفت فیزیکی 60 درصدی دارد.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به وضعیت حساس تامین آب شرب در شهر ابهر این پروژه یکی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان است که با اجرای آن  12 میلیون متر مکعب آب شرب برای شهرهای ابهر و خرم‌دره تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استاندر ادامه به وضعیت آبرسانی هم اشاره کرد و افزود : جهت اجرای تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره ما نیازمند تخصیص و تحقق اعتباراتی برای تصفیه خانه آب ابهر و خرمدره هستیم تا بتوانیم آب را قبل از تابستان 96 به شهرستان ابهر و خرمدره برسانیم که در غیر این صورت ما در تابستان سال 96 با مشکل کمبود مواجه خواهیم شد .

جزء قاسمی  در ادامه گفت :  جهت رفع مشکل کم آبی در منطقه ما یک چاه را هم جانمایی کرده ایم که باید حفر و تجهیز شود تا این مشکل برطرف شود.

 مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان به عدم تخصیص بودجه لازم جهت اجرای  فاضلاب خرمدره اشاره کرد و گفت : حتما باید بخش خصوص در این مورد وارد شود که ما در این راستا  یک پکیج کامل برای فاضلاب خرمدره ، هیدج و صائین قلعه در نظر گرفتیم و از طریق قرارداد بیع متقابل به بخش خصوصی واگذار می کنیم .

در ادامه آقای محمدی فرماندار شهرستان خرمدره نیز از زحمات کارکنان شرکت آبفای جهت تامین و توزیع مداوم آب شرب به همشهریان قدردانی کرد .

وی به اهمیت صرفه جویی در زمان بحران اشاره کرد و افزود : در حال حاضر با توجه به آمار میزان مصرف کشور ایران 3 برابر میانگین جهانی است که برای گذر از بحران باید صرفه جویی در مصرف آب را سرلوحه کار خویش قرار دهیم .