دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قیدار با مدیر امور آبفای خدابنده

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
به گزارش روابط عمومی امور آبفای شهرستان خدابنده ،

اعضای شورای اسلامی شهر قیدار با مدیر امور آبفای شهرستان خدابنده دیدار و بر تعامل بیشتر با این امور تاکید کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر قیدار در دیدار با مدیر امور آبفای خدابنده بر تعامل بیشتر با امور آبفای این شهرستان تاکید کرده و و در خصوص مسائلی از جمله درخواست های مجوز حفاری و احداث ساختمان اداری و بهره برداری امور آبفای خدابنده بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قیدار در زمینه مباحث مطروحه قول مساعدت و همکاری داده و از عملکرد امور آبفای خدابنده تقدیر کردند.

مدیر امور آبفای خدابنده نیز در این دیدار ضمن تقدیر از تعامل خوب شورای اسلامی و شهرداری قیدار با امور آبفای خدابنده توضیحاتی پیرامون روند خدمت رسانی به مشترکین در این امور داده و افزود: علی رغم مشکلات ، آبرسانی به مشترکین بدون وقفه و با بهترین کیفیت در دست اقدام است.

سید جمال حسینی خواستار همکاری شورای اسلامی شهر قیدار در زمینه های مربوط به فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف آب و مصرف بهینه آن در بین شهروندان شده و افزود: نقش شورای شهر در چنین زمینه هایی بی بدیل است.

وی با اشاره به کاهش میزان بارندگی ها در سال جاری و بحران کم آبی در کشور مدیریت تقاضا را سیاست راهبردی شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده و افزود: باید با تعامل و همکاری بین مردم و آبفا از بحران کم آبی عبور کنیم.