دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با شعارکارآمدی ابزارهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری آب

Printer-friendly version
چهارشنبه, آذر 28, 1397
دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب برگزار شد. 
گروه خبر: