دومين دوره المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر آغاز شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 25, 1396
به گزارش روابط عمومي توزيع بوشهر،

دومين دوره المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي اين شركت در آئيني با حضور معاون استاندار و مديرعامل آغاز شد.

معاون هماهنگي و توسعه منابع استانداري بوشهر در آئين ياد شده گفت: مجموعه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر مجموعه اي فعال و پويا است كه نتيجه فعاليت آنها بخشي از دستاوردهاي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران طي چهار دهه گذشته است.

سعيد زرين فر افزود: با همت و تلاش كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر و برنامه ريزي هاي مطلوب صورت گرفته توسط اين شركت پايداري برق مشتركان در استان بهبود قابل توجهي يافته است.

وي بيان كرد: در سال هاي گذشته موارد محدودي از نوسانات برق وجود داشته كه با اقدامات صورت گرفته اين نوسانات به كمترين ميزان ممكن رسيده است. زرين فر يادآور شد: اين امر در گرو وجود نيروي انساني متخصص و با انگيزه محقق شده كه براي تداوم اين روند سرمايه گذاري و توانمندسازي نيروي انساني به عنوان ارزشمند ترين سرمايه سازمان بايد همچنان در دستور كار باشد.

وي اظهار اشت: تقويت فرهنگ كار به عنوان امري تاثيرگذار در پرورش نيروي انساني متخصص و توانمند بايد بطور جدي از سوي خانواده ها دنبال شود.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر نيز گفت: دومين دوره المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي اين شركت با حضور 117 تن از كاركنان آغاز شده و اين المپياد براي نخستين بار است در شركت هاي توزيع با اين حجم و گستردگي برگزار مي شود.

امرالله پاراد با اشاره به برگزاري المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي در سايت آموزشي اين شركت اظهار داشت: اين سايت اكنون يكي از بهترين و بزرگ ترين سايت هاي آموزشي در كشور است.

وي ادامه داد: در اين المپياد كاركنان هر 10 شهرستان استان بوشهر در حوزه هاي بهره برداري، مشتركان، مهندسي (شامل طراحي و نظارت) به مدت 2 روز با يكديگر به رقابت مي پردازند.

پاراد يادآور شد: نخستين المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر تنها در حوزه بهره برداري برگزار شد.

وي با اشاره به تجربه و تخصص كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر اظهار داشت: اين شركت در مسابقات المپياد مهارتي شركت هاي توزيع برق منطقه جنوب و جنوب غرب كشور كه در شيراز برگزار شد در بين هفت استان شركت كننده موفق به كسب رتبه دوم شد.

مدير دفتر منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر نيز گفت: اين المپياد بيشتر با هدف ارتقا سطح علمي و مهارتي كاركنان برگزار مي شود.

شهريار جمهيري افزود: در دومين دوره المپياد هفتخوان مهارت هاي شغلي سعي مي شود با تقويت روحيه رقابتي زمينه افزايش سطح علمي كاركنان افزايش يابد.

وي يادآور شد: رئوساي ادارات مشتركين، مسئولان بهره برداري، تكنسين هاي اتفاقات، ماموران قرائت، ماموران بازرسي، كارشناسان طراحي و نظارت از جمله شركت كنندگان اين دوره از المپياد هستند.

وي ادامه داد: در حوزه بهره برداري شركت كنندگان در قالب آزمون گروهي، صعود و فرود، تنظيم رله فشار متوسط و ضعيف، تست ترانس، تعويض فيوز لينك و نجات فرد آسيب ديده با يكديگر به رقابت مي پردازند.

وي ادامه داد: در حوزه مشتركان نيز رقابت بصورت آزمون گروهي و نصب كنتور است.

مدير دفتر منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گفت: در حوزه مهندسي رقابت در دو بخش نظارت و طراحي است كه در حوزه نظارت رقابت در قالب آزمون گروهي، برآورد مصالح و اتوكد بوده و در حوزه نظارت نيز رقابت در قالب آزمون گروهي، بازديد از پست و ارائه گزارش صورت مي گيرد.