دوره آموزشی قانون ارتقای سلامت اداری در سطح مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 26, 1397
​به گزارش روابط عمومی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، با توجه به تصویب قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال 93 و لزوم تبعیت سازمان ها از این قانون و آشنایی با وظایف قانونی سازمان ها این دوره برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی با مفاهیم فساد، انواع فساد، مصادیق فساد، نوع و دسته بندی فساد، شاخص های فساد، فساد از نظر ابعاد سازمانی، فساد از نظر سطوح سازمانی و .. بوده تا حاضرین در دوره علاوه بر شناخت فساد با چگونگی مبارزه با فساد در درون سازمان نیز آشنا شوند.

مدرس این دوره، اکبر صفدری مدرس دوره های مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد، دارای مدرک دکترای بانکداری و دارای 14 کتاب تالیفی در زمینه مبارزه با فساد، پولشویی و امور مالی بوده است.

علاوه بر دوره آموزشی قانون سلامت اداری ویژه مدیران، دوره آموزشی مبارزه با پولشویی ویژه روسای اداره، گروه و قسمت در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.