دوره آموزشی احداث شبکه با کابل خودنگهدار برای آخرین گروه از همکاران شرکت توزیع برق خراسان شمالی برگزار شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, شهريور 24, 1395
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی:

دوره آموزشی احداث شبکه با کابل خودنگهدار برای آخرین گروه از همکاران باقی مانده از این دوره برگزار شد.

رئیس گروه برنامه ریزی و بهسازی نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: تاکنون چند دوره آموزشی احداث شبکه با کابل خودنگهدار برای همکاران و پیمانکاران شرکت برگزار شده بود و هم اکنون، این دوره برای آن دسته از همکارانی که موفق به گذراندن آن نشدند، در سه شهرستان استان برگزار شد.

"محمد حسن مروتی" افزود: با توجه به تاکید مدیرعامل مبنی بر تبدیل شبکه های سیمی استان به کابل خودنگهدار، توانمند سازی همکاران و پیمانکاران و ارتقا دانش فنی مرتبط، در  این افراد ضروری است، به همین منظور دوره های مذکور برنامه ریزی و به ترتیب اولویت برگزار شد.

وی با اشاره به این که در دوره یاد شده 108 نفر از همکاران بهره برداری، مهندسی و نظارت، مشترکین و بازرسی و ایمنی مشارکت داشتند افزود: این دوره به صورت کارگاهی و در دو بخش تئوری و عملی در شهرستان های بجنورد، شیروان و اسفراین برگزار شد.

این مسئول با بیان این که همکاران شهرستان های راز و جرگلان، مانه و سملقان، فاروج و گرمه و جاجرم با توجه به بعد مسافت نسبت به شهرستان های یاد شده، در این دوره ها مشارکت داشتند اظهار داشت: آقایان "قویدل" و "منور" مسئولیت تدریس این دوره های آموزشی را در دو بخش عملی و تئوری برعهده داشتند.

در راستای کاهش نرخ انرژی توزیع نشده و پیگیری اهداف استراتژیک شرکت، دوره های یاد شده به شیوه خط گرم آموزش داده شده است.