دوره آموزشي كمك هاي اوليه درامورانتقال همدان برگزارشد

Printer-friendly version
شنبه, دى 22, 1397
این دوره به مدت6 روزوبه ميزان 2680 نفر ساعت درهمدان برگزار شد.

 اهميت کمکهاي اوليه در هنگام وقوع حوادث و تاثير آن در کاهش شدت آسيبها و صدمات ناشي از سوانح بر هيچ كس پوشيده نيست  و همچنين ضرورت ارتقاء سطح آمادگي کارکنان در مواقع بحراني، به همين منظور  دوره آموزشي 16 ساعته کمکهاي اوليه  جهت پرسنل شاغل در امور انتقال برق استان همدان (176نفر) به مدت 6 روز و به ميزان 2680 نفر ساعت  در همدان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي برق باختر  "محمد عبدالرحمني" مدير امور انتقال همدان  ضمن اعلام خبر فوق افزود:  در صنعت برق كه  بالقوه يك صنعت پرخطر و با ريسك بالا محسوب مي شود، برگزاري دوره هاي كمك هاي اوليه و ايمني  ضروري به نظر مي رسد واميدواريم هيچگاه لحظه اي پيش نيايد كه  از  مطالب اين دوره ها  بخواهيم  استفاده كنيم .

وي در ادامه گفت : در  صنعت برق كه شاهرگ صنعت محسوب مي شود كاركنان آن  بايستي همواره از ضريب آمادگي بالايي جهت مواجهه با حوادث احتمالي برخوردار باشند.

بر اساس اين گزارش  در اين دوره آموزشي كه در محل ساختمان آموزش سازمان هلال احمر استان همدان  و با بهره گيري از کارشناسان مجرب آن سازمان به صورت تئوري و عملي برگزار گرديد ، سرفصلهاي آموزشي ذيل مورد بحث و بررسي قرار گرفت  :1- کليات کمکهاي اوليه    2- حمايت حياتي پايه    3- خونريزي و شوک  4- مراقبت از زخم

5- پانسمان و بانداژ         6- سوختگي و برق گرفتگي 7- آسيب به ستون فقرات وسر

8-آسيب به قفسه سينه و شکم و لگن  9- آسيب به استخوان، مفاصل ، عضله و بحث آتل بندي

10- کمکهاي اوليه در عقرب گزيدگي ومارگزيدگي.