دهمین دستگاه حفاری غیر مجاز در استان کردستان در سال ۱۳۹۷ توقیف شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, بهمن 24, 1397
این دستگاه پس از توقیف جهت اخذ دستور فک از مرجع قضایی روانه پارکینگ شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، با تلاش و پیگیری های مداوم و انجام کشیک های شبانه روزی توسط نیروهای گشت و بازرسی آبهای زیرزمینی مستقر در شهرستان قروه برای رصد و گزارش تخلفات بخش آب، یک دستگاه تراکتور غیرمجاز در یکی از خانه های روستای سوتپه از توابع این شهرستان در دشت ممنوعه چاردولی، شناسایی وتوقیف گردید.

این دستگاه حفاری غیرمجاز، در معیت پاسگاه انتظامی به پارکینگ قروه انتقال یافت و متعاقب آن دستور قضایی جهت فک، اخذ خواهد شد.

شایان ذکر است در سال 97 تاکنون ده دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب شناسایی و توقیف گردیده اند.