در پست شيخ بهايي صورت گرفت:

Printer-friendly version
يكشنبه, اسفند 26, 1397
بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي طرح‌هاي حفاظتي برق منطقه‌اي تهران

در راستاي ارتقاء سطح حفاظت از تاسيسات و اماكن صنعت برق، مراسم بهره‌برداري از طرح‌هاي حفاظتي دفتر حراست برق منطقه‌اي تهران با حضور مديرعامل اين شركت و رئيس مركز حراست وزارت نيرو در محل پست 400 كيلوولت شيخ بهايي برگزار شد.

همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و در راستاي ارتقاء سطح حفاظت از تاسيسات و امكان صنعت برق، مراسم بهره‌برداري و آغاز عمليات اجرايي طرح‌هاي حفاظتي دفتر حراست برق منطقه‌اي تهران اول اسفند ماه با حضور مديرعامل اين شركت، رئيس مركز حراست وزارت نيرو، رئيس سازمان اطلاعات استان تهران – حراست كل و جمع ديگري از معاونان، مديران و كارشناسان شركت توانير و برق منطقه‌اي تهران در پست 400 كيلوولت شيخ بهايي برگزار شد.

بنابراين گزارش؛ اين طرح‌ها در دو حوزه تقويت و استاندارد‌سازي حصار پيراموني پست‌ها و اماكن، بازسازي اتاق‌هاي نگهباني و تجهيز پست‌هاي انتقال و فوق‌توزيع به سامانه حفاظت الكترونيك و هوشمند صورت گرفته است.

این گزارش اضافه می کند: در حوزه تقويت حصار پيراموني پست‌هاي برق و استانداردسازي ساختمان‌هاي نگهباني، به ميزان 2500 مترمربع ديواركشي مجدد در100 پست برق، نصب بيش از 5000 متر سيم خاردار، 1350 متر نرده و ساخت و استانداردسازي بيش از 120 ساختمان اتاق نگهباني انجام شده است؛ و در حوزه تجهيز پست‌هاي انتقال و فوق‌توزيع به سامانه حفاظت هوشمند و دوربين مدار بسته 45 پست به تعداد 539 دستگاه دوربين در سال 97 نصب و مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.

پست مدرن 20/63/230/400 كيلوولت GIS شيخ بهائي با سيستم كنترل DCS به عنوان يكي از عظيم‌ترين و مهم‌ترين پروژه‌هاي "انتقال نيرو در سطح برق كشور" با هدف افزايش قابليت اطمينان شبكه و تامين برق مطمئن، ايجاد امكان و شرايط مناسب بهره‌برداري، بهبود پروفيل ولتاژ در شبكه انتقال به ويژه در پست‌هاي 230 كيلوولت نمايشگاه مصلي، قورخانه و 400 كيلوولت وردآورد و كن و همچنين كاهش تلفات تاسيس شده است.

گروه خبر: