در انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران،مطالعات  ملی  محیط زیست و شبکه های برق کلید خورد.

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

"مهندس حسینی " معاون انتقال شرکت توانیر در اولین جلسه کمیته ملی محیط زیست و شبکه  برق ایران  به بیان اهمیت انجمن های علمی  توسعه یافتگی کشورها پرداخت وبرارسال  آیین نامه کمیته مطالعات محیط زیست و شبکه  های برق باتوجه به رسالت انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران برای کلیه اعضاء جهت بررسی تاکید کرد.

"مهندس محمد اله داد" مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز  مباحثی از فعالیتهای محیط زیستی و صنعت برق اعم از پسماندهای صنعت برق مانندروغن در ترانس ، مقره های معیوب، انرژی های تجدید پذیر و .... را در این جلسه عنوان کرد.

وی همچنین  با توجه به فعالیتهای مثبت دو سال اخیر درخصوص حفاظت پرندگان در برابر شبکه های برق در استان مرکزی، گزارشی در این خصوص ارائه کرد.

مهندس اله داد بر اهمیت موضوع محیط زیست و تعامل و تقابل آن با صنعت برق تاکید و در خصوص آینده و اهداف کمیته مباحثی بیان کرد.

در این جلسه  تاکید شد با توجه به گستردگی تعامل و تقابل محیط زیست و صنعت برق و اهمیت کاهش قطعی های شبکه ها بر اثر برق گرفتگی و برخورد پرندگان، این موضوع به عنوان یکی از سرفصلهای اصلی پیگیری ها قرار گیرد.

در این جلسه بر اطلاع رسانی فعالیتهای کمیته  در شبکه اجتماعی گروهی،برگزاری  جلسات به صورت ماهیانه، راه اندازی سایت محیط زیست،تهیه لیست پیش نویسی از فعالیتهای محیط زیستی در تعامل و تقابل با صنعت برق،تهیه مشخصات فنی تجهیزات نوین و موجود مرتبط با محیط زیست  اعم از کاورهای عایق مقره وکاور بوشینگ و.... وابلاغ پیش نویس آیین نامه کمیته به اعضا تاکید شد.

گفتنی است، در پایان این جلسه با رای گیری اعضای کمیته،  "مهندس محمد اله داد" به عنوان رییس کمیته ملی محیط زیست و شبکه برق ایران  و" مهندس علی اکبر بصیری" به عنوان دبیر این کمیته انتخاب و همچنین  مقرر شددبیرخانه کمیته در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در شهرستان اراک مستقر شود.

 

 
 
 
 
گروه خبر: