دریافت لوح برتر جشنواره شهید رجایی استان

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
توسط مهندس نجفیان مدیرعامل آب منطقه ای البرز

مهندس نجفیان مدیرعامل آب منطقه ای البرز لوح برتر جشنواره شهید رجایی استان را دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز لوح کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی به مهندس نجفیان مدیرعامل شرکت توسط استاندار البرز اهدا شد.  

این لوح کسب رتبه برتر به عنوان دستگاه برتر در شاخص های ویژه استانی در ارزیابی عملکرد سال 1396 شناخته و معرفی شد. در متن این لوح از تلاش مهندس نجفیان مدیرعامل شرکت و کارمندان شرکت آب منطقه ای البرز تقدیر و تشکر شده است.