خرید ۷۰۰ متر لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی متری

Printer-friendly version
سه شنبه, مهر 17, 1397
شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
کد : ۹۷/۸
عنوان آگهی : خرید ۷۰۰ متر لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ۲۰۰ میلی متری ( ضد زلزله ) مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شرکت آبفای منطقه ۵ تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس : ۶۶۳۸۹۱۷۵
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره ۵- ۴۰۲۵۳۷-۴۰-۸۶۹ نزد بانک سامان شعبه ستارخان کد ۸۶۹ بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران ارائه نماید
عنوان روزنامه : ایران