خرید و اجرای خط انتقال ۶۰۰ م م جی آر پی حد فاصل مخزن دوکوهک تا مجتمع خلیج فارس

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 13, 1397
شرکت آبفای شیراز
کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۲۰۰۰۰۳۰
عنوان آگهی : خرید و اجرای خط انتقال ۶۰۰ م م جی آر پی حد فاصل مخزن دوکوهک تا مجتمع خلیج فارس
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای شیراز
مهلت دریافت اسناد :  
محل دریافت اسناد :  
تلفن تماس :  
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲