خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 2, 1397
شرکت آبفای تهران
کد : ۲۳۱۶/۲۲۱۰۹
عنوان آگهی : خرید وتحویل تعداد ۹۵(نود و پنج) دستگاه پمپ شناور و ۴۹ (چهل و نه) دستگاه الکتروموتور
آگهی در محدوده : ملی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای تهران
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
محل دریافت اسناد : دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی : تهران ، خیابان دکتر فاطمی ، نبش خیابان حجاب شرکت و تامین و تصفیه آب تهران
تلفن تماس : ۸۸۹۵۲۹۹۰
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۱-۱۹۴۶۵۳۳-۴-۱۳۹
عنوان روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
شماره صفحه روزنامه : ۱۷
سایت منتشر کننده آگهی : پایگاه ملی مناقصات