خرید لوله پلی اتیلن سه لایه از سایز ۳۲- ۳۱۵ برای شرکت آبفار اردبیل

Printer-friendly version
يكشنبه, اسفند 13, 1396
شرکت آبفار اردبیل
کد : ۹۶/۲۱۲/۳۹۵۰/ص
عنوان آگهی : خرید لوله پلی اتیلن سه لایه از سایز ۳۲- ۳۱۵ برای شرکت آبفار اردبیل
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار اردبیل
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
محل دریافت اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه :  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲