خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی...

Printer-friendly version
يكشنبه, تير 1, 1399
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار ۲۰۰، ۲۵۰ ، ۶۰۰، ۸۰۰، ۸۵۰ و ۱۰۰۰ میلیمتر جهت منطقه ۲ شهر اصفهان ، ستاد و خمینی شهر شماره ۳۹-۲-۹۹  

در جریان

احداث بند خاکی و عبور لوله فاضلاب در شهرهای مبارکه و دیزیچه و زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۸-۲-۹۹  

در جریان

احداث بند¬خاکی¬و¬عبور¬لوله¬خط¬انتقال¬فاضلاب¬محله¬بهجت¬آبادشهر¬زاینده¬رود¬منطقه-لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۷-۲-۹۹  

در جریان

خرید کنتور مولتی جت نیمه خشک قطر ۱ اینچ مناقصه شماره ۳۱/۲-۲-۹۹  

در جریان

اجرای عملیات سفتکاری ساختمان اداری آبفا منطقه شاهین شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۶-۲-۹۹  

در جریان

توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۳۵-۲-۹۹  

در جریان

عملیات ترمیم ترانشه ها و آسفالت در سطح منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۳۴-۲-۹۹  

در جریان

اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب کلکتور۱۰۰۰ منطقه چهار اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۳-۲-۹۹  

در جریان

اجرای عملیات اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب کلکتور۸۵۰منطقه چهار اصفهان (با ارزیابی کیفی)اصلاح شبکه فاضلاب کلکتور۸۵۰منطقه چهار اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۲-۲-۹۹  

در جریان

فروش دکل جرثقیل ۵ تن مزایده شماره ۲۶/۲-۲-۹۹  

در جریان