خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی

Printer-friendly version
شنبه, بهمن 6, 1397
شرکت آبفار کرمان
کد : ۲۰۰۹۷۱۲۳۵۰۰۰۰۶۶
عنوان آگهی : خرید لوازم و تجهیزات کلرزنهای گازی
آگهی در محدوده :  
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار کرمان
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۳۴۳۲۴۷۳۹۸۳
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : هدف و اقتصاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶