خرید انواع لوله و اتصالات پروژه مال حاجی شهرستان ممسنی

Printer-friendly version
يكشنبه, آبان 13, 1397
شرکت آبفار فارس
کد : ۲۰۰۹۷۱۰۳۷۰۰۰۱۸۲
عنوان آگهی : خرید انواع لوله و اتصالات پروژه مال حاجی شهرستان ممسنی
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفار فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
محل دریافت اسناد : www.setadiran.ir
تلفن تماس : ۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد : ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵
عنوان روزنامه : خبر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳