خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود,خريد خدمات نيروهاي حجمي در سال 97 ...,خرید لوله های کندانسور چهار واحد اول نیروگاه رامین

Printer-friendly version
يكشنبه, بهمن 15, 1396
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

معامله
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
خلاصه اسناد مناقصه شماره 96313 موضوع خدمات حجمی نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود
پایان مهلت خرید اسناد: 1396/11/09
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1396/11/24

 

فراخوان
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه خريد خدمات نيروهاي حجمي در سال 97 شركت توليد نيروي برق شازند
تاریخ ایجاد : 1396/11/15
تاریخ انقضا: 1396/11/30

 

پایگاه اطلاع رسانی معاملات
مناقصه خرید لوله های کندانسور چهار واحد اول نیروگاه رامین
تاریخ ایجاد : 1396/11/11
تاریخ انقضا: 1396/11/18