خاموشی یکماهه چاه های آب کشاورزی راور

Printer-friendly version
دوشنبه, آذر 11, 1398
بمنظور صرفه جویی در مصرف آب

بمنظور صرفه جویی در مصرف آب، موتور پمپ 139 حلقه چاه آب کشاورزی راور به مدت یکماه روز خاموش شدند .

فرماندارشهرستان راور گفت : این خاموشی در پی خشکسالی های پیایی و بهره برداری های بی رویه  و همچنین ضرورت حفظ و حراست از منابع آب پس از بررسی های کارشناسی انجام شده است .
اژدری افزود : تمامی مالکین و نمایندگان چاه های آب کشاورزی در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت نسبت به خاموش نمودن موتور پمپ خود در زمان های تعیین شده اقدام نمایند.

وی تاکید کرد : در صورت مشاهده تخلف، افراد خاطی به مراجع ذی صلاح معرفی و برق موتور پمپ آنان قطع خواهد شد.

گروه خبر: