حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر هماشهر,عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خشت

Printer-friendly version
دوشنبه, ارديبهشت 24, 1397
شرکت آبفای فارس
کد : ۹۷/۱۴۰/۵۴۴۸
عنوان آگهی : عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خشت
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
محل دریافت اسناد : شرکت آبفا فارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : طلوع
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴

 

کد : ۹۷/۱۴۰/۵۳۹۴
عنوان آگهی : حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر هماشهر
آگهی در محدوده : استانی
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصات شرکت آبفای فارس
مهلت دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
محل دریافت اسناد : شرکت آبفافارس - امور قراردادها
تلفن تماس : ۰۷۱۳۸۴۳۵۱۵۲
سپرده شرکت در مناقصه :  
شماره حساب جهت سپرد :  
عنوان روزنامه : تماشا
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴