حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان...

Printer-friendly version
شنبه, آذر 9, 1398
شركت آب و فاضلاب استان كرمان
مناقصه حفاری 4 حلقه چاه رفسنجان 1398/09/13 1398/09/25   مشاهده
مناقصه ساختمان سامانه ارتقاء کیفی شهر جیرفت 1398/09/13 1398/09/25   مشاهده
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 355 1398/09/09 1398/09/20   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي راهبری بهره برداری تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی کرمان 1398/09/03 1398/09/17   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي   1398/09/02 1398/09/13   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری سه حلقه چاه کرمان (شماره 70-68-38) 1398/08/29 1398/09/11   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ناحیه جنوب غربی شهر پاریز 1398/08/30 1398/09/11   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي حفاری دو حلقه چاه آب شرب شهر جیرفت 1398/08/26 1398/09/06   مشاهده
مناقصه - محدود یک مرحله اي عملیات اجرای مرمت آسفالت محل های حفاری شده شبکه اصلی و فرعی فاضلاب شهر کرمان 1398/08/23 1398/09/07   مشاهده