حضورمدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران درمرکز کنترل

Printer-friendly version
سه شنبه, فروردين 5, 1399
به منظور ارج نهادن به تلاش شبانه روزی کارکنان شرکت درمرکزکنترل شبکه برق کشور

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران "دکتر داود فرخزاد"، سال نو را با حضور در مرکز کنترل شبکه برق کشور تحویل کرد.

به گزارش روابط عمومی، "دکتر داود فرخزاد" مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران به منظور ارج نهادن به تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت در مرکز کنترل شبکه برق کشور، لحظه سال تحویل را در کنار آنان گذراند.

با توجه به حساسیت کار و مسئولیت خطیر شرکت مدیریت شبکه برق ایران در صنعت برق کشور، کارکنان راهبری شبکه برق کشور در تمامی لحظات سال، به صورت نوبت کار در این شرکت مشغول خدمت رسانی هستند.    

گروه خبر: