حداکثر توليد برق آبي 4282 مگاوات

Printer-friendly version
چهارشنبه, دى 15, 1395
براي هفته چهل و يکم امسال گزارش شد؛

حداکثر صادرات 1807 مگاوات

ميزان توليد برق‌آبي در اين هفته حداقل 2 هزار و 487 مگاوات، و حداکثر ميزان گزارش شده براي اين هفته 4 هزار و 282 مگاوات بوده است.

ميزان توليد برق آبي هفته چهل و يکم حداقل 2 هزار و 487 مگاوات، و حداکثر ميزان گزارش شده براي اين هفته 4 هزار و 282 مگاوات بوده است.
به‎گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده توليد برق در هفته چهل و يکم حداقل 31 هزار و 481 مگاوات و حداکثر 34 هزار و 829 مگاوات بوده است.
ميزان توليد برق‌آبي در اين هفته حداقل 2 هزار و 487 مگاوات، و حداکثر ميزان گزارش شده براي اين هفته 4 هزار و 282 مگاوات بوده است.
حداقل ميزان صادرت در هفته چهل و يکم نيز حداقل يک هزار و 87 مگاوات و حداکثر يک هزار و 807 مگاوات گزارش شده است.
همچنين ميزان واردات در هفته چهل و يکم حداقل برابر با 366 مگاوات، و حداکثر برابر با 575 مگاوات بوده است.