حجم بارش‌های کشور به 43.6 میلی‌متر رسید

Printer-friendly version
شنبه, آذر 9, 1398
از ابتدای سال آبی 99-98

حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی 99-98 (اول مهرماه) تا هشتم آذر 98 به 43.6 میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین 11 سال گذشته از 9 درصد کاهش برخوردار بوده است.

 بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک کشور، میزان بارندگی‌ها طی مدت مشابه سال آبی 98-97 در این حوضه‌ها 75.4 میلی‌متر گزارش شده است.
این میزان بارش، از سال آبی گذشته در همین مدت 42 درصد کمتر بوده و نسبت به میانگین بلندمدت 51 ساله (35.5 میلی‌متر) 23 درصد افزایش و در مقایسه با میانگین 11 ساله اخیر (از سال آبی 88-87 تا سال آبی 98-97) 9 درصد کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، حوضه آبریز دریای خزر با 104 میلی‌متر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با 20 میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه‌ یک برخوردار بوده‌اند.

گروه خبر: