جلسه شور ای حفاظت از آب استان مرکزی برگزار شد

Printer-friendly version
چهارشنبه, ارديبهشت 26, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در جلسه شور ای حفاظت از آب استان مرکزی اظهار داشت: تدوین برنامه عملیاتی علمی برای مقابله با آثار خشکسالی و جلوگیری از بروز بحرانهای جدی در این بخش ضروری است.

مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت در جلسه شورای حفاظت از آب استان که با حضور استاندار استان مرکزی،معاون عمرانی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد عنوان کرد: مصرف سرانه آب در استان مرکزی طی یک دهه اخیر از ۲۴۱ لیتر برای هر نفر در شبانه روز به ۲۱۰ لیتر کاهش یافته است اما شرایط فعلی همراهی بیشتر مردم را میطلبد و باید با ارائه آموزشهای لازم و فرهنگ سازی در مصرف آب این رقم همچنان روند کاهشی داشته باشد.

وی از هوشمند سازی سیستم آب رسانی در تعدادی از شهر های استان خبر داد و گفت:این سیستم به صورت خودکار در ساعات کاهش مصرف از فشار آب می کاهد که باعث کاهش اتفاقات شبکه در زمان کاهش مصرف آب و در نتیجه جلوگیری از هدر روی آب می شود.

مهندس خلیلی گفت:از فرمانداران شهرستانهای استان به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستانها انتظار داریم از برنامه های کاهش مصرف آب که در الویت کاری وزارت نیرو قرار گرفته است با تمام توان حمایت کنند.

وی تصریح کرد: تامین اعتبارات مورد نیاز و پشتیبانی لازم از اجرای طرح های حوزه تولید و توزیع آب در سراسر استان برای صیانت از منابع آبی و عبور از شرایط بحرانی فعلی امری ضروری است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به نقش رسانه ها در آموزش راههای صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: به طور حتم رسانه‌ها و صدا وسیما باید در این موضوع دقت کرده و هشدارهای لازم را به مردم ابلاغ کنند، و با توجه به تنگناهای شدید مالی که در این حوزه وجود دارد همواره در کنار مجموعه شرکت آب و فاضلاب بوده و نقش مهمی در اشاعه فرهنگ صرفه جویی ایفا کنند.