جذب سرباز امریه شرکت تولید نیروی برق رامین اهواز

Printer-friendly version
پنجشنبه, مهر 19, 1397
به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق رامین

 به منظور استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاههای کشور در رشته های مرتبط با وظایف این شرکت در مقاطع تحصیلیکارشناسی تا دکترا جهت طی دوره ضرورت خدمت سربازی به صورت امریه، سامانه امریه سربازی به آدرس amriyeh.moe.gov.ir معرفی می شود. 

از داوطلبان واجد شرایط که تاریخ اعزام آنان 1 دی 1397 بوده و مایل به خدمت در این شرکت هستند ، دعوت می شود با مراجعه به آدرس اینترنتی فوق ، در سایت مذکور ثبت نام و گزینه این شرکت را انتخاب نمایند. جهت تسهیل فرایندها و تکریم ارباب رجوع از هر نوع مراجعه حضوری به شرکت اکیداً خودداری  شود.

گروه خبر: