جداسازی واحدهای بخار نیروگاه کرمان از هدر Aux.Steam با نصب ولو ایزوله

Printer-friendly version
سه شنبه, بهمن 24, 1396
به پیشنهاد یکی از کار شناسان بهره برداری نیروگاه کرمان

 امکان جداسازی واحدهای بخار نیروگاه کرمان از هدر Aux.Steam با نصب ولو ایزوله  بر روی تک تک واحدها میسر شد

با توجه به  این که هنگام  نصب واحدهای بخار نیروگاه ، هدر Aux.Steam به صورت یکپارچه نصب شده بود و در هر واحد ،مصرف کننده های متعددی شامل سیستم سیل توربین واجکتورهای هولدینگ و هاگینگ از هدر فوق تغذیه می شدند و در زمان کار تعمیراتی بر روی هدر می بایست کلیه واحدها از مدار خارج می شد و امکان جدا سازی واحدها وجود نداشت، لذا بنا به پیشنهاد یکی از کار شناسان بهره برداری نیروگاه کرمان طرح  جداسازی واحدهای بخار این نیروگاه با نصب ولو ایزوله  برروی تک تک واحدها در دستور کار قرار گرفت. پس از انجام  پروسه ی لازم امکان جداسازی هر واحد از هدر امکان پذیر شد  و در حال حاضر می توان، بخار مورد نیاز سیستم سیل توربین و اجکتورها را از واحد مورد نظر برداشت کرد.

گروه خبر: